VNG steunt GPHP

aan de Gemeentelijke besluitvormers over Wonen.

De nijpende situatie op de woningmarkt heeft recent al veel aandacht gekregen. Die aandacht ging vooral uit naar stijgende prijzen van koopwoningen en het tekort aan sociale huurwoningen.

Wij willen aandacht vragen voor een derde categorie op de woningmarkt: de vrije-sector huurders. Het gaat daarbij om ca 560.000 huurwoningen met huren boven de sociale huurgrens.

De huurders ervan zijn mensen die op de koopmarkt geen toegang hebben, maar teveel inkomen hebben om op de krappe sociale huurmarkt te slagen. Daaronder veel gepensioneerden die de opbrengst van een eerdere koopwoning aanwenden als aanvulling op een pensioen.

De stem van de vrije-sector huurders wordt weinig gehoord.

Voor onderwerpen als huurverhoging, onderhoud, kostenbeheersing en verkoop van complexen moeten huurders een stem kunnen laten horen. Dat schrijft de Overlegwet ook voor.

Er zijn platforms van huurdersverenigingen georganiseerd per commerciële verhuurder/belegger. De Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms (GPHP) vormen daarvan een bundeling.

Het GPHP ziet het als zijn taak de belangenbehartiging van die huurders te vergroten en te versterken. Het wil zich daarom organiseren als een zelfstandige belangenbehartiger voor vrije-sector huurders, die bij verhuurders-organisaties het belang van de huurders kan bundelen en verdedigen.

Verhuurders van vrije-sector huurwoningen zijn veelal institutionele beleggers, maar ook kleinere beleggingsfondsen, die in de huidige markt een aantrekkelijk rendement genieten. De commercialisering van residentieel vastgoed is de laatste jaren sterk toegenomen, vooral in de vrije sector. Het belang van de huurders vraagt om inzicht in marktpartijen en in de politieke stellingname over de vrije-sector huur van Gemeenten.