Contractkosten huurovereenkomst

  • Reeds een aantal jaren is het onderdeel contractkosten een terugkerend onderwerp van gesprek.
  • Recentelijk is daar in goed overleg tussen Vesteda, bestuur  Churchillflat te Rijswijk, Richard Leentvaar en Peter Verburg namens Platform, een zeer redelijk en positief eindresultaat bereikt, wat we graag met u delen.
  • Ook Vesteda heeft duidelijk gezocht naar een compromis zodat een slepende rechtsgang vermeden kan worden.
  • Per 1 april 2018 zullen aan nieuwe huurders € 113,74  contractkosten worden berekend:
  • Tevens hebben wij toegezegd u erop attent te maken dat huurders, die in de achterliggende 5 jaar een huurovereenkomst hebben afgesloten, mogelijk recht hebben op restitutie en wij verzoeken u uw bewoners hiervan op de hoogte te stellen.
  • Zij kunnen  een aanvraag indienen bij Vesteda, die deze in behandeling zal nemen en vaststellen, met onderbouwing, welk restitutie bedrag  voor de betreffende huurder van toepassing is.