Huurders commerciële sector in VR Woonbond

Huurders in commerciële sector sterker vertegenwoordigd

15 juli 2022

De Woonbond wil huurders van een commerciële verhuurder nog beter vertegenwoordigen. Ze krijgen een formele stem binnen de Verenigingsraad.

Verenigingsraad (Utrecht, april 2022)
Verenigingsraad (Utrecht, april 2022)

Binnen de Woonbond is de Verenigingsraad het hoogste besluitvormende orgaan. Op 2 juli 2022 stelde de Verenigingsraad een vaste VR-commissie in voor huurders in de commerciële sector. Deze commissie krijgt tot taak bestuur en Verenigingsraad gevraagd en ongevraagd te adviseren over het te voeren beleid, gelet op de belangen van huurders en woningzoekenden in de commerciële huursector.

Vier tot tien leden

De nog samen te stellen VR-commissie gaat uit minimaal vier en maximaal tien leden bestaan, bij voorkeur gelijk verdeeld over persoonlijke leden en bestuursleden van huurdersverenigingen die met een commerciële verhuurder te maken hebben.

Verschillende problemen

De commerciële huursector is erg divers. Verhuurders kunnen kleine particuliere huisbazen of makelaarskantoren zijn, maar ook grote institutionele beleggers. Daarom streeft de Woonbond naar een divers samengestelde commissie. Op die manier kan het beste geadviseerd worden over verschillende problemen die zich bij commerciële verhuurders voordoen, zoals onbetaalbare huren, onredelijke extra kosten, slecht verhuurdersgedrag en geringe bereidheid van de verhuurder tot overleg.

Meldpunt voor huurders van commerciële verhuurders

Huur je van een belegger of particuliere huisbaas (of zoek je een woning van zo’n verhuurder) en wil je een ervaring melden? De Woonbond heeft een speciaal meldpunt voor huurders en woningzoekenden in de commerciële sector.