Huurdersplatforms Vesteda en Delta Lloyd fuseren

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 23 maart 2019 zijn de Huurdersplatforms van Vesteda (22.000 woningen) en Delta Lloyd (6.000 woningen) tot één landelijk Huurdersplatform gefuseerd onder de naam Vesteda Platform (Vereniging van Vesteda huurdersorganisaties).  

Bij het Vesteda Platform, gesprekspartner voor Vesteda voor landelijke beleidszaken en huurdersvraagstukken, zijn met de fusering ongeveer 110 lokale huurdersorganisaties aangesloten die binnen de regio de huurders op complexniveau vertegenwoordigen.

Naast reguliere onderwerpen, de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement, wordt dit jaar ook een nieuwe Overlegovereenkomst tussen alle partijen afgesloten.

 Voor nadere informatie:

www.vestedaplatform.nl

email: bestuur@vestedaplatform.nl