Actueel

ALV 2024 op 20 april 2024

ALV 2024 op 20 april 2024 in Zalencentrum Vredenburg te Utrecht

extra ALV 2023 op 25 november 2023

extra ALV 2023 op 25 november 2023 in Zalencentrum Vredenburg te Utrecht

Vesteda Platform start landelijke klankbordgroep

Het Vesteda Platform wil een landelijke klankbordgroep formeren. Wij…

Handreiking Woonbond huurverhoging 2023

Huurbeleid 2023 commercieel

ALV 2023 op 1 april 2023 (geen grap)

ALV 2023 op 1 april 2023 in Zalencentrum Vredenburg te Utrecht

Een betaalbaar 2023 gewenst

Het bestuur van het Vesteda Platform wenst een ieder een…

Realisatie Singelblok van Start

  Realisatie van Singelblok…

Huurders commerciële sector in VR Woonbond

Huurders in commerciële sector sterker vertegenwoordigd 15…
Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan hier in voor de openbare berichten.

Loading

Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van alle huurdersorganisaties van Vestedawoningen in het bijzonder en de afzonderlijke Vestedahuurders in het algemeen.

Deze behartiging van huurdersbelangen betreft voornamelijk het uitwisselen van informatie: door Vesteda aan de vereniging over onderwerpen die haar woning- portefeuille als geheel betreffen, en door de vereniging aan Vesteda over het beleid en beheer als geheel.

Onderwerpen die bij het overleg tussen Vesteda en de vereniging regelmatig aan de orde komen zijn onder andere het onderhoudsbeleid, de verhuur van woningen, het huurprijsbeleid in het algemeen, het beleid inzake servicekosten, mutaties, nieuwbouw en participatie.

Aanmelding

Lid kunnen worden alle verenigingen (met beperkte of volledige rechtsbevoegdheden), waaronder begrepen bewonerscommissies en stichtingen, die als gesprekspartner namens de huurders van woningen in een Vesteda-complex worden geaccepteerd.
© Copyright - 2023 Vesteda Platform