Vesteda platform

Het platform is een vereniging van Vesteda-huurdersorganisaties en behartigt de belangen van alle huurdersorganisaties van Vestedawoningen in het bijzonder en de afzonderlijke Vestedahuurders in het algemeen.

Deze behartiging van huurdersbelangen betreft voornamelijk het uitwisselen van informatie: door Vesteda aan de vereniging over onderwerpen die haar woning- portefeuille als geheel betreffen, en door de vereniging aan Vesteda over het beleid en beheer als geheel.

Onderwerpen die bij het overleg tussen Vesteda en de vereniging regelmatig aan de orde komen zijn onder anderen het onderhoudsbeleid, de verhuur van woningen, het huurprijzenbeleid in het algemeen, het beleid inzake servicekosten, mutaties, nieuwbouw en participatie.

Actueel

Samenwerkingsovereenkomst Vesteda – HBV-BC’s – Platform

Per 1 juli 2021 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (versie…

ALV 2021 naar verwachting in een zaal

ALV 2021 op18 september 2021 in Zalencentrum Vredenburg te Utrecht

Buigen of Barsten debat

De avond ( 25 juni 2019 ) werd door debatcentrum Pakhuis de Zwijger…

Woonbond start landelijk meldpunt commerciële verhuurders

De Woonbond is recent gestart met een meldpunt voor de huurders…
Wil je op de hoogte blijven, schrijf je dan hier in voor de openbare berichten.

 

Loading

Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van alle huurdersorganisaties van Vestedawoningen in het bijzonder en de afzonderlijke Vestedahuurders in het algemeen.

Deze behartiging van huurdersbelangen betreft voornamelijk het uitwisselen van informatie: door Vesteda aan de vereniging over onderwerpen die haar woning- portefeuille als geheel betreffen, en door de vereniging aan Vesteda over het beleid en beheer als geheel.

Onderwerpen die bij het overleg tussen Vesteda en de vereniging regelmatig aan de orde komen zijn onder andere het onderhoudsbeleid, de verhuur van woningen, het huurprijsbeleid in het algemeen, het beleid inzake servicekosten, mutaties, nieuwbouw en participatie.

Aanmelding

Lid kunnen worden alle verenigingen (met beperkte of volledige rechtsbevoegdheden), waaronder begrepen bewonerscommissies en stichtingen, die als gesprekspartner namens de huurders van woningen in een Vesteda-complex worden geaccepteerd.
© Copyright - Vesteda Platform