Complexzaken

Specifieke complexzaken worden besproken conform de afspraken vastgelegd in de overlegovereenkomst tussen Vesteda en de betreffende huurdersorganisatie. Mochten er geschillen zijn die geen oplossing vinden via de reguliere kanalen, dan ligt daar ook een taak voor het Vesteda Platform.

Mediation

Indien een geschil niet wederzijds kan worden opgelost, zal gedurende een proefperiode getracht worden middels mediation tot een oplossing te komen. Partijen zullen zich dan wenden tot het Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt partijen om een eigen oplossing te vinden.

© Copyright - 2023 Vesteda Platform