ALV 2022 op 23 april 2022

ALV 2022 op 23 april 2022 in Zalencentrum Vredenburg te Utrecht

Huurdersvereniging Detroit lanceert nieuwe website

Huurdersvereniging Detroit lanceert een nieuwe website met veel waardevolle informatie, heeft u belangstelling ga dan naar https://detroit-amsterdam.nl

 

Samenwerkingsovereenkomst Vesteda – HBV-BC’s – Platform

Per 1 juli 2021 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (versie 1.2) ingegaan tussen Vesteda, locale Huurders Belangen Verenigingen en het landelijk Vesteda Platform.

Met een werkgroep bestaande uit 2 medewerkers van Vesteda en 3 bestuursleden van het Vesteda Platform is in 2020 en 2021 gewerkt aan de inhoud van deze overeenkomst, die inmiddels door ruim 100 van de 107 Huurders Belangen Verenigingen en het Vesteda Platform is ondertekend.

Hiermee is beschreven op welke wijze de drie partijen met elkaar willen omgaan en invulling gegeven kan worden aan de belangen tussen de ruim 27.000 huurders en de Vesteda organisatie.

Woonbond start landelijk meldpunt commerciële verhuurders

De Woonbond is recent gestart met een meldpunt voor de huurders in de commerciële sector. Wilt u iets melden ga naar: Meldpunt commerciële sector

VNG steunt GPHP

Contractkosten huurovereenkomst