Samenwerkingsovereenkomst Vesteda – HBV-BC’s – Platform

Per 1 juli 2021 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (versie 1.2) ingegaan tussen Vesteda, locale Huurders Belangen Verenigingen en het landelijk Vesteda Platform.

Met een werkgroep bestaande uit 2 medewerkers van Vesteda en 3 bestuursleden van het Vesteda Platform is in 2020 en 2021 gewerkt aan de inhoud van deze overeenkomst, die inmiddels door ruim 100 van de 107 Huurders Belangen Verenigingen en het Vesteda Platform is ondertekend.

Hiermee is beschreven op welke wijze de drie partijen met elkaar willen omgaan en invulling gegeven kan worden aan de belangen tussen de ruim 27.000 huurders en de Vesteda organisatie.

ALV 2021 naar verwachting in een zaal

ALV 2021 op18 september 2021 in Zalencentrum Vredenburg te Utrecht

Buigen of Barsten debat

De avond ( 25 juni 2019 ) werd door debatcentrum Pakhuis de Zwijger georganiseerd ism Bouwinvest-huurdersvereniging JRJava. Onderwerp was de toenemende onmogelijkheid voor middeninkomens om, bij voortdurende huurstijgingen, nog in de grote steden in de vrije sector te kunnen huren. De volgende partijen waren uitgenodigd voor de discussie: de beleggers: Frank van Blokland, dir. IVBN; […]

Woonbond start landelijk meldpunt commerciële verhuurders

De Woonbond is recent gestart met een meldpunt voor de huurders in de commerciële sector. Wilt u iets melden ga naar: Meldpunt commerciële sector

VNG steunt GPHP

Contractkosten huurovereenkomst