ANtwoord op uw vraag.

ANtwoord op uw vraag.

KINDEREN IN EEN SCHEIDING

Hoe u het ook wendt of keert, een scheiding is voor een kind altijd vervelend. Ze gaan met grote veranderingen te maken krijgen: de veilige basis van het gezin valt weg, net als de dagelijkse aanwezigheid van beide ouders. En misschien moeten ze zelfs wel naar een nieuwe school. Maar hoewel uw kinderen dus veel last van uw scheiding kunnen hebben, blijkt uit onderzoek dat het met de meeste kinderen op den duur wel weer goed gaat.

Kinderen zijn namelijk flexibel en kunnen vaak meer hebben dan we denken. Kinderen kunnen ook de voordelen zien: geen ruzie meer tussen papa en mama, twee keer hun verjaardag vieren met twee keer zoveel cadeautjes en dubbele vakanties. Door tijdens de scheiding veel aandacht aan alle zaken rondom uw kinderen te besteden, kunt ook u een goede basis leggen voor een beetje nieuw geluk. Wat komt er allemaal bij kijken?

Zorg voor een soepel proces

Hoe uw kinderen uw scheiding ervaren is sterk afhankelijk van hoe u met de scheiding omgaat. Daarom is het belangrijk dat uw scheiding zo soepel mogelijk verloopt. Voorkom dat uw kind de dupe van uw scheiding wordt en maak geen ruzie te maken waar de kinderen bij zijn. Betrek ze daarnaast goed bij het proces en geef ze niet het gevoel dat ze er alleen voor staan.

Informeer op tijd uw kinderen

Dit is een belangrijke eerste stap. Veel ouders wachten hier te lang mee, meestal vanuit de gedachten dat ze hun kinderen hiermee beschermen. Kinderen vermoeden echter al snel dat er iets mis is, ze krijgen vaak meer mee dan u denkt. Hou uw plannen om uit elkaar te gaan dan ook niet te lang verborgen, maar betrek ze tijdig bij het proces.

Een aantal tips:

 • Vertel het uw kinderen het liefst samen en op een rustig moment
 • Spreek nooit in negatieve bewoordingen over elkaar
 • Laat de kinderen nooit tussen u beiden kiezen!

Vertel de kinderen in ieder geval:

 • Dat u niet meer samen in één huis wilt blijven wonen
 • Dat u altijd van hen blijft houden en voor hen blijft zorgen
 • Dat ze altijd alles kunnen vragen
 • Dat het niet hun schuld is, maar te maken heeft met moeilijkheden tussen u beiden
 • Dat het besluit definitief is en dat ze echt niets kunnen doen om u weer bij elkaar te brengen

Kinderalimentatie

Na scheiding blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Dit is wettelijk vastgelegd. Goede afspraken over kinderalimentatie zijn noodzakelijk zodat uw kind dezelfde dingen kan blijven doen als voor de scheiding. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Het netto gezinsinkomen
 • De leeftijd van het kind
 • Het aantal kinderen
 • Het aantal dagen per maand dat het kind verblijft bij de niet-verzorgende ouder
 • Eventuele buitengewone hoge kosten (zoals buitengewone sporten, hobby’s en studie)

De afspraken legt u vast in het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant. De rechter toetst bij minderjarige kinderen altijd de afspraken die u samen heeft gemaakt. Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechter.

Lees hier meer over alimentatie bij een scheiding

Zorg- of omgangsregeling

Over het algemeen verblijven kinderen na de scheiding hoofdzakelijk bij één van beide ouders. In de zorg-of omgangsregeling maakt u afspraken over het contact tussen uw kinderen en de andere ouder. U legt onder meer vast wanneer en hoe lang de andere ouder de kinderen ziet. De zorg-of omgangsregeling maakt onderdeel uit van het ouderschapsplan.

Uit onderzoek is overigens gebleken dat regelmaat in de omgang met de niet-verzorgende ouder, van groot belang is voor de ontwikkeling en stabiliteit van uw kinderen. Als u deze regelmaat niet afspreekt, dan moet u per keer afspraken maken over het verblijf van uw kinderen, ook wat betreft het ophalen en brengen. Uw kinderen zijn daar niet bij gebaat omdat dit de nodige misverstanden en spanningen met zich meebrengt.

Ouderschapsplan

Gehuwde en geregistreerde ouders en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn wettelijk verplicht voor hun minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan moet goed bij uw kinderen en bij u als ouders passen. Betrek uw kinderen dan ook bij het opstellen van het ouderschapsplan zodat zij hun belangen en wensen duidelijk kunnen maken. In het ouderschapsplan moeten minimaal de volgende afspraken opgenomen worden:

 • De manier waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of de omgang regelen. Dat betekent onder meer dat moet worden vastgelegd waar het kind verblijft, hoeveel tijd hij met iedere ouder doorbrengt, wie welke taken op zich neemt
 • De manier waarop de ouders elkaar informatie geven en raadplegen over belangrijke zaken die de kinderen betreffen
 • De kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen

Wij adviseren u om zoveel mogelijk afspraken over dagelijkse dingen concreet en gedetailleerd vast te leggen. In de praktijk blijkt namelijk dat geen of vage afspraken maken vaak tot misverstanden en conflicten leidt. Een goed ouderschapsplan met weloverwogen afspraken biedt duidelijkheid en rust voor uw kinderen. Denk dus samen goed na over de toekomst van uw kinderen en over uw rol hierin als ouders.

Kinderen vanaf 12 jaar

Kinderen vanaf 12 jaar hebben sowieso een stem in het geheel. Ze mogen bijvoorbeeld aangeven waar ze willen wonen en of ze het eens zijn met de zorgverdeling. Een kind van 12 jaar en ouder moet voor de beoordeling van het ouderschapsplan door de rechter een ‘kindverklaring’ ondertekenen. Hiermee geeft uw kind aan dat hij/zij betrokken is geweest bij het opstellen van het ouderschapsplan en het eens of oneens is met de afspraken. Uw kind mag ook aangeven of het door de kinderrechter gehoord wil worden.

Co-ouderschap

Steeds meer scheidende ouders kiezen voor co-ouderschap. Bij co-ouderschap delen gescheiden ouders de zorg- en opvoedingstaken samen. Uw kinderen wonen om de beurt bij hun moeder en hun vader. Het kan ook andersom: uw kinderen wonen continue in één huis en u als ouderkomt daar om de beurt voor hen zorgen.

Co-ouderschap is meestal een bijna gelijke verdeling van de zorg. Kinderen zijn bijvoorbeeld drie dagen bij de ene en vier dagen bij de andere ouder. Of ze wisselen per week. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het bij co-ouderschap niet slechter doen dan kinderen die vooral bij één ouder wonen na de scheiding. Co-ouderschap kent wel een aantal basisvoorwaarden om succesvol te zijn, zoals:

 • U moet bereid zijn er het beste van te maken en u moet ten minste zakelijk met elkaar kunnen overleggen over de kinderen.
 • Bij elkaar in de buurt wonen is eigenlijk een vereiste. Uw kinderen kunnen dan zonder al te veel moeite vanuit beide adressen naar school. Daarnaast kan hun leven met vriendjes en clubs ook gewoon doorgaan.
 • U moet het in grote lijnen met elkaar eens zijn over de opvoeding en ongeveer dezelfde regels aanhouden.

Behoud van familiebanden

Het is een feit dat kinderen de scheiding beter verwerken als zij mensen om zich heen hebben die hun het gevoel geven er niet alleen voor te staan. Wanneer u als ouders door alle emoties en zorgen minder beschikbaar bent, kan het uw kinderen helpen als zij met hun emoties en vragen terecht kunnen bij andere volwassenen. Zoals opa of oma of een ander familielid. Ouders doen er goed aan deze contacten te stimuleren. Uit buitenlands onderzoek blijkt ook dat kinderen met een hechtere band met grootouders tijdens en na de scheiding, minder aanpassingsproblemen vertonen. Laat uw kinderen daarom zoveel mogelijk met beide families contact houden.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij begeleiden u in het overleg over de afspraken en geven u tips en adviezen. Samen met u stellen wij een ouderschapsplan op, waarin precies wordt opgenomen hoe de zorg voor de kinderen wordt verdeeld. Hierbij adviseren we u over de verschillende vormen van ouderschap, zoals co-ouderschap. Ook bevat het ouderschapsplan een uitgebreide berekening van de kinderalimentatie, exact toegespitst op uw situatie. Zo zorgen we er samen voor dat alle zaken rondom uw kinderen inzichtelijk en goed geregeld zijn voor een beetje nieuw geluk.