De Vereniging van Vesteda Huurdersorganisaties heeft ook een aantal vrijwilligers nodig die bereid zijn in overleg met Vesteda en de besturen van de huurdersorganisaties de belangen voor de Vesteda huurders goed invulling te geven.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: Peter Verburg, email: p.verburg@vestedaplatform.nl
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Frits de Voer a.i. email: f.devoer@vestedaplatform.nl
Lex Enklaar, email: l.enklaar@vestedaplatform.nl (regio Midden en Zuid)

Wilt u een bericht aan het gehele bestuur sturen, maak dan gebruik van email: bestuur@vestedaplatform.nl