Historie
Op initiatief van de Nederlandse Woonbond heeft enige jaren een Vesteda Platform bestaan. 27 Mei 2000 is een overlegovereenkomst, waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen, gesloten tussen Vesteda en de toen nog in oprichting zijnde vereniging. Vier maanden later, op 20 september 2000, resulteerde dit officieel in de Vereniging Platform van Vesteda-huurdersorganisaties.
Met ingang van 2011 is er op basis van de overlegwet een nieuwe overeenkomst tussen het Vesteda platform en de direktie van Vesteda getekend.

De vereniging zetelt nu in Utrecht en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30168167