Bestuur
Individuele Vesteda-huurdersorganisaties behartigen de belangen van het eigen wooncomplex. Aandachtsgebieden en ontwikkelingen met een meer algemeen en/of overkoepelend karakter komen in de Vereniging Platform van Vesteda-huurdersorganisaties aan bod. Hiertoe worden er centraal in Nederland (Utrecht) twee vergaderingen per jaar belegd.

De vergaderlocatie bevindt zich zoveel mogelijk nabij het NS-station in verband met vertegenwoordigers die met het openbaar vervoer reizen. De vergaderingen worden zodanig gepland om de genodigden ook in staat te stellen de bijeenkomsten bij te kunnen wonen.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van Vesteda-huurdersorganisaties uit verschillende delen van het land.
 
Bestuursleden
Het bestuur van het Vesteda Platform bestaat uit vertegenwoordigers van Vesteda-huurdersorganisaties uit verschillende delen van het land:

 
Taakverdeling:
 Voorzitter  Peter Verburg
 Secretaris  Richard Leentvaar
 Penningmeester  Fred Lindeman
 Bestuurslid  Frits de Voer
 Bestuurslid  Henny Westerik


 
 
 
 

Correspondentie:
Vesteda Platform
Antwoordnummer 90261
3009 VB  Rotterdam

email: vp-bestuur@vestedaplatform.nl

Voor vragen mbt de Website:

vp-beheer@vestedaplatform.nl