Aanmelding
Lid kunnen worden alle verenigingen (met beperkte of volledige rechtsbevoegdheden), waaronder begrepen bewonerscommissies en stichtingen, die als gesprekspartner namens de huurders van woningen in een Vesteda-complex worden geaccepteerd.
 
Er wordt geen contributie geheven. Vesteda voorziet in de financiële middelen die nodig zijn om het Platform verantwoord te laten functioneren.
 

Informatie

De volgende informatie over de vereniging is beschikbaar:
  • de statuten
  • het huishoudelijk reglement
  • de overlegovereenkomst tussen Vesteda en de vereniging
  • Verslagen ALV vergaderingen
  • Diverse naslagwerken en templates

U kunt deze informatie opvragen bij het contact adres van het Vesteda Platform.
 

Aanmelding

U kunt zich schriftelijk aanmelden bij:

Vesteda Platform
Antwoordnummer 90261
3009 VB  Rotterdam