Aanmelden
Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van het Vesteda Platform.
 
 
Naam huurdersorganisatie *

Achternaam (contactpersoon) *
Voorletter(s) *
Adres *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Telefoonno. *
E-mailadres *
Vraag / opmerking m.b.t. uw aanmelding