Samengaan Platforms Vesteda – DeltaLloyd

Achtergrond:

Recentelijk is de Delta Lloyd vastgoed  portefeuille via NN over gegaan naar Vesteda bestaande uit plm 6.000 woningen en een aantal in ontwikkeling.

Het Delta Lloyd platform kent een 11 tal hbv’s die plm. 900 huurders vertegenwoordigen.

Tot 1 juli 2019 blijven de woningen (Delta Lloyd) in beheer bij de bestaande contract partijen en zullen daarna worden opgenomen in de betreffende Vesteda regio’s

Tevens is er een bestaande afspraak met het  Delta Lloyd platform bestuur dat pas dan mogelijk worden opgenomen binnen het Vesteda Platform.

De voorzitters van de Platforms, Lex Enklaar en Peter Verburg zijn van mening dat het beter zou zijn dit moment te vervroegen en wel met de volgende motivatie:

Op 10 november 2018 wordt de ALV van het Vesteda platform gehouden in Utrecht en er is behoefte aan uitbreiding van het aantal bestuursleden, mede veroorzaakt door het wegvallen van het secretariaat. Dit moment zou bij uitstek geschikt zijn om een aantal bestuursleden toe te voegen vanuit de Delta Lloyd kant en daarmee de integratie te bespoedigen.

Om dit zo zuiver mogelijk te doen is het wellicht goed om daarvoor geheel nieuwe verkiezingen uit te schrijven en daarmee te komen tot een nieuwer samengesteld team.

Wij hebben ervoor gekozen om deze verkiezingen door een ‘ onafhankelijke ‘ derde partij te laten organiseren en uitvoeren.

Naar onze mening hoeft het geen bezwaar te zijn dat er in een aantal maanden van 2019 nog sprake is van externe beheerders voor het Delta Lloyd deel.

Om bovenstaande verder voor te bereiden is een klein team van elk platform met 2 deelnemers aan te bevelen.

Tevens willen we niet onvermeld laten dat binnen het Vesteda Platform momenteel gewerkt wordt aan vernieuwde statuten, die op de ALV in maart 2019 zullen worden voorgelegd ter goedkeuring.